Probusclub Festina Lente

 

Probusclub Festina Lente

Wie zijn wij?

Festina Lente (wat staat voor “Haast u langzaam”) is een club, opgericht in 1980, variërend van 25 tot ongeveer 30 leden, die hun actieve loopbaan in onze samenleving hebben beëindigd en 55 jaar en ouder zijn. Lid zijn zij, die een maatschappelijk verantwoordelijke functie hebben vervuld en vanuit hun eigen achtergrond en belangstelling, betrokken zijn bij onze samenleving. Een herenclub die tweewekelijks op woensdag bij elkaar komt voor onderling gesprek en het houden van lezingen over een breed scala van onderwerpen. Saamhorigheid, gezelligheid en vriendschap vinden we heel belangrijk.

Wat doen wij?

We proberen onze inbreng als lid in de lezingen, discussies en organisatorische zaken zo goed mogelijk waar te maken.

Onze bijeenkomsten vinden plaats in het restaurant “Wannee” van de Notiz Hotel (Stenden University Hotel) te Leeuwarden. We starten om 12.00 uur met een korte huishoudelijke bijeenkomst om daarna gezellig met elkaar te lunchen. Zo ruwweg om 13.15 uur vervolgen we met een lezing en discussie, meestal van één van onze leden, en sluiten af om ongeveer 14.00 uur. Daarnaast hebben we gezamenlijk met onze partners jaarlijks een tweetal excursies.
Eens per jaar hebben we een gezamenlijke bijeenkomst met de eveneens in Leeuwarden gevestigde Probusclub “De Doorlopers”.  Het nieuwe jaar beginnen wij met een feestelijk diner met onze partners.

In de zomermaanden gaan we door met onze bijeenkomsten, maar dan met korte inleidingen met vooral de nadruk op gezelligheid.

Men kan alleen op uitnodiging lid worden.

U bent alleen welkom op de overige pagina’s als u een inlogcode heeft.
De individuele inlogcodes aan de leden zijn per mail verstrekt.